یک هایکو برای بن‌لادن!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Osama_bin_Laden_%28CIA_photo%29.png

تیری رد می‌شود
از میان هزار اندیشه تروریستی
از وسط سر بن لادن!

 

خبر مرگ بن لادن

/ 6 نظر / 5 بازدید
محمّد نقیان

سلام استاد؛ نمی‌دونستم مرده! لعنت به این طالبان و طالبانیسم...

کاغذباز

قبلا تجسمی تر می نوشتید البته هایکو برای بن لادن به از این نمی شه

بغض هزار ساله

این هایکو هم مثل خود ژاپنی ها بی مزه و لوس است

بغض هزار ساله

این هایکو هم مثل خود ژاپنی ها بی مزه و لوس است