# هایکوی_فارسی

سرمای ناگهان بهاری/ پنج هایکو برای بهار

۱ شکوفه‌های آلوچهبر زمین می‌ریزند... ‬‫باران شبانه‬۲به جا مانده‌اندتک و توک نارنج‌هاباران شبانه بهاری۳فین فین می‌ه‌مانفین فین میزبانسرمای ناگهان بهاری۴روی کت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 58 بازدید