# مترو

فحاشی در مترو - پنج هایکو برای مترو - 4

دشنام می‌دهندمردی و زنیبه پله برقی خاموش---هی می‌پرسدکلافه کرده کناردستی‌اش راغریبه در مترو---موبایل‌اش را به رخ می‌کشدتازه به‌دوران‌رسیدهدر مترو----مطالعه می‌کندولی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 40 بازدید