باد زمستانی و هایکو!

دانه برف
از قطب شمال به ایران رسید
باد زمستانی!

 

/ 3 نظر / 17 بازدید
فرهاد قلی زاده

سلام عالی بود من هم تو وبلاگم چندتا هایکو دارم سری بزنید و نظر دهید متشکر می شوم مرسی برای نمونه : 99 از غصه روده بر شدم زير درخت گردو 00/13 100 شاد اما سبك پرنده روي آهن 10/13 101 پرنده روي آهن باز به آواز خودش گوش مي دهد 20/13 102 در اين گيرودار عميق به تو مي انديشم ظهر 103 آغشته به باد طوفانی که در راه است 104 نرم ولی محکم به سوی تو می آیم 105 می اندیشی در درون من ولی زنگ می خورد

فرهاد قلی زاده

99 از غصه روده بر شدم زير درخت گردو 00/13 100 شاد اما سبك پرنده روي آهن 10/13 101 پرنده روي آهن باز به آواز خودش گوش مي دهد 20/13 102 در اين گيرودار عميق به تو مي انديشم ظهر 103 آغشته به باد طوفانی که در راه است 104 نرم ولی محکم به سوی تو می آیم 105 می اندیشی در درون من ولی زنگ می خورد