ماه و بوييدن ِ شكوفه‌ي آلو

ديدن ترجمه‌ي هايكوي ريتا عوده(هايكونويس فلسطيني) كه استراي ِ عزيز آن‌را روزانه ترجمه مي‌كند سبب آفرينش اين هايكوها شده‌است!

ume.no.hanashi-5-b.JPG

موج برداشته
درياچه
به بوي شكوفه‌ي آلو
 

***
پناه گرفته
زير شکوفه‌هاي آلو
داروك

***
به بوي شكوفه‌ي آلو
اجتماع كردند
گنجشكان

***
درناي ِ
درياچه‌ي بيوا
گيج‌ ِ عطر آلو

***
تخم فاخته
در محاصره‌ي
شكوفه‌هاي آلو

***
پرنده‌اي جهيد
آغشته به عطر آلو
تا ماه

***
ماه
براي بوييدن ِ شكوفه‌ي آلو
پايين آمده

***
قد كشيده
درخت ِ آلوي جوان
تا ماه!

***
نور ِ ماه
شبح ِ معطر ِ
درختان ِ آلو

***
قد مي‌كشد درخت آلو
عاشقانه
تا ماه!

***
شکوفه‌های آلو
سوار ِ باد
سوار ِ آب
 

/ 3 نظر / 32 بازدید
يه دوست

سلام .فکر کنم ريتا عوده بايد يه سر بياد ايران کلاس هايکو نويسی پيش شما !

بهنام

اول : سلام ... و : بوی ٍ ماه / قد می کشد تا جوانی ٍ سايه ي هر شکوفه ي کوتاه / موج ِ عطرش می کند جمع / فاخته و گنجشک و داروک و درنا / عاشقانه ها / خيس ِ باد با آب در راه / واقعيت ها شبح شبح ها واقعی / وقت آغشته گی / به بوی ِ ماه

بهنام

زیبا بودند ... شاد و سلامت و سرافراز باشيد : هميشه : در پناه خدا