برکه‌ی کهن!

7sang3-4-haiku2.jpg

کاوازو در ژاپنی يعنی قورباغه، غوک!

نام اين وبلاگ نيز همين است که از هايکوی باشو گرفته شده است * .

 شعر باشو شروعی است بر مهم‌ترين تحول هايکو و هايکوسرايی يعنی ورود ذن به کوتاه‌ترين شعر جهان .

به زودی ترجمه‌های مختلف فارسی اين شعر نيز بررسی خواهندشد.

درباره اين شعر، دوست گرانقدرم سيد آيت حسينی نوشته که در زير می‌آيد:

برکه کهن؛ مشهورترين هايکوی "ماتسوئو باشو" و شايد مشهورترين هايکوی سراسر ادبيات ژاپن باشد. در اينجا اصل هايکو، ترجمه فارسی و 30 ترجمه انگليسی مختلف از اين هايکو را می خوانيد.

 اغلب اين ترجمه ها کار مترجمان برجسته اروپایی و ژاپنی است.

به نظر من مقايسه ترجمه‌ها خالی از لطف نيست متن اصلی هايکو در زبان ژاپنی چنين است:


     Furu ike ya
     kawazu tobikomu
     mizu no oto

 

ترجمه ساده فارسی

  برکه کهن       جهيدن قورباغه              صدای آب
Old pond — frogs jumped in — sound of water

Translated by Lafcadio Hearn
--------------------------------------------------------------------------------


A lonely pond in age-old stillness sleeps . . .
Apart, unstirred by sound or motion . . . till
Suddenly into it a lithe frog leaps.

Translated by Curtis Hidden Page

--------------------------------------------------------------------------------


Into the ancient pond
A frog jumps
Water’s sound!

Translated by D.T. Suzuki

--------------------------------------------------------------------------------


The old pond;
A frog jumps in —
The sound of the water.

Translated by R.H. Blyth

--------------------------------------------------------------------------------


An old pond —
The sound
Of a diving frog.

Translated by Kenneth Rexroth

--------------------------------------------------------------------------------


Old pond
     and a frog-jump-in
          water-sound

Translated by Harold G. Henderson

--------------------------------------------------------------------------------


The old pond, yes, and
A frog-jumping-in-the-
Water’s noise!

Translated by G.S. Fraser

--------------------------------------------------------------------------------


The ancient pond
A frog leaps in
The sound of the water.

Translated by Donald Keene

--------------------------------------------------------------------------------


old pond
frog leaping
splash

Translated by Cid Corman

--------------------------------------------------------------------------------


The old pond,
A frog jumps in:
Plop!

Translated by Alan Watts

--------------------------------------------------------------------------------


Breaking the silence
Of an ancient pond,
A frog jumped into water —
A deep resonance.

Translated by Nobuyuki Yuasa

--------------------------------------------------------------------------------


The quiet pond
A frog leaps in,
The sound of the water.

Translated by Edward Seidensticker

--------------------------------------------------------------------------------


The old pond —
A frog leaps in,
And a splash.

Translated by Makoto Ueda

--------------------------------------------------------------------------------


old pond
a frog in-leaping
water-note

Translated by Cana Maeda

--------------------------------------------------------------------------------


The old pond
A frog jumped in,
Kerplunk!

Translated by Allen Ginsberg

--------------------------------------------------------------------------------


The old pond is still
a frog leaps right into it
splashing the water

Translated by Earl Miner & Hiroko Odagiri

--------------------------------------------------------------------------------


old pond . . .
a frog leaps in
water’s sound

Translated by William J. Higginson

--------------------------------------------------------------------------------


Old dark sleepy pool
quick unexpected frog
goes plop! Watersplash.

Translated by Peter Beilenson

--------------------------------------------------------------------------------


Listen! a frog
Jumping into the stillness
Of an ancient pond!

Translated by Dorothy Britton

--------------------------------------------------------------------------------


Old pond
leap — splash
a frog.

Translated by Lucien Stryk

--------------------------------------------------------------------------------


The old pond;
A frog jumps in —
The sound of the water.

Translated by Robert Aitken

--------------------------------------------------------------------------------


The old pond —
a frog jumps in,
sound of water.

Translated by Robert Hass

--------------------------------------------------------------------------------


At the ancient pond
a frog plunges into
the sound of water

Translated by Sam Hamill

--------------------------------------------------------------------------------


dark old pond
:
a frog plunks in

Translated by Dick Bakken

--------------------------------------------------------------------------------


Ancient silent pond
Then a frog jumped right in
Watersound: kerplunk

Translated by John S. Major

--------------------------------------------------------------------------------


old pond
a frog leaps in —
a moment after, silence

Translated by Ross Figgins

--------------------------------------------------------------------------------


pond
     frog
          plop!

Translated by James Kirkup

--------------------------------------------------------------------------------


There once was a curious frog
Who sat by a pond on a log
And, to see what resulted,
In the pond catapulted
With a water-noise heard round the bog.

Translated by Alfred H. Marks

 

* (باشو تخلص اين شاعر است که به معنی درخت موز است.)

/ 2 نظر / 16 بازدید
وب نوشت گروهی ايروا

سلام لینک وب نوشت شما در ایروا (وب نوشت گروهی ایرانیان خارج از کشور) اضافه شد.موفق باشید