عاشقی در مترو / چهار هایکو برای مترو - 3


متمایزش کرده
موی سفید
در شلوغی جوانانه مترو

-----

بی دلیل به هم نگاه می کنند
و می خندند
زوج تازه در مترو


-----

دلش به هزار راه می رود
زن جوان
قطار مترو به ایستگاه بعد

-----

فکرش مانده
پیش دخترک در قطار مترو
پله برقی ولی بالا می رود

/ 3 نظر / 40 بازدید
روزهای ابری

من که نفهمیدم تو مترو چه اتفاقی افتاد. زنش کنارش بود عاشق یکی دیگه هم شد؟[متفکر]

اب

[نیشخند] خوانش قبلی باحال بود

ساغر

و هربار که از من میپرسند چکار میکنی؟ می گویم زندگی [گل]