یک هایکو برای آهوی لب چشمه!

 

چهره اش معوج است
در قل قل ِ چشمه
آهوی سیراب!

 

/ 4 نظر / 31 بازدید
جناب اصفهانی

خوب است دو تا خرمالو بوده آن هم نارس! مانده ام اگر یک درخت پیر خرمالو داشتید چندصد هزار هایکو می سرودید!

حسین میدری

درود و آفرین آفریدگار زیبایی بر قلم زیبا آفرینتان، شعر کوتاه زیبایی بود.. "یک ساحل پر از شعر" با هفت دوبیتی چشم بر راه آمدن بزرگ اندیشی چونان شماست، گامهای مهربانانه تان بر چشمهای خیسم با افتخار، ردپای واژه هایتان بر خلیج خسته ی خاطراتم به یادگار، شکوه فرداها به بشکوهی دیروزهای باستانمان...