یک هایکو برای ماه کوچک!

Little Moon

اسیر ِ شاخه ها
نرده ها
ماه ِ کوچک

-----------

عکس: خودم / تهران

/ 9 نظر / 24 بازدید
حسین

درود... آمدم و بیا... بدرود...

حسین

درود... آمدم و بیا... بدرود...

حاجی

هر وقت می آم اینجا... روحیاتم عوض می شه نو می شه...

حاجی

خوب نیگا کنی منم در کامنت قبلی هایکو گفتم ها ... نه؟[چشمک]

ف.ک

بیچاره ماه...

شهرام عابدینی

سلام هایکو نویسی واقعا سخته . وذوق زیادی می خواد . موفق باشی ...[گل]

خورشید

میله های پیرو شاخه های جواد محوه تما شای ماه

خورشید

میله های پیرو شاخه های جواد محوه تما شای ماه