پست های ارسال شده در دی سال 1386

پنج هایکو برای درناها

۱ «آرم باش» می‌گویدزن روستاییبه‌سوی درنای زخمی می‌رود!   ۲ کوچ  ِشبانه ِ درناها ۳ طول دریاچه یخزده را پیموددرنای تنها... ۴ بخار ِ منقارهای ِ درناهای رقصانصبح ِ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید