هایکویی برای کله‌ی بی‌مو!

.

.

انعکاس آفتاب
از کله‌ی بی‌موی مردی
عصر زمستانی

.

.

/ 4 نظر / 6 بازدید
بیک وردی

بسیارواقعی ماکه درچنین سر مبارکی عکس رخ یار دیده ایم...ماکه به جناب ایت ارادت داریم منظور شیرین کاریهای گوگل بود البت بدمان نمیامدچنین پری رویی در میدان هایکو قلم میزد

سیدمحمد

سلام کله بی مویت را نیز دوست داریم...

سیروس

یک سن ریوی ناب .