یک هایکو برای فیس بوک!

http://www.semnanit.com/khabar/B9591FAC-7F89-4352-840F-BDB17A67CD87_mw800_mh600.jpg

دوستان دور 
یکدیگر را در فیس بوک می یابند
بهانه های کوچک خوشبختی!

 

/ 2 نظر / 43 بازدید
رها61

اینهمه, گرچه زیباست او ولی بیش از این, بیش از اینهاست! فیس تو فیس بوکش هم خوبه[پلک]