هایکویی برای شب تاب ها!

 

 

http://image.blog.livedoor.jp/worldkigo/imgs/b/4/b49789e8.jpg

خیره به نورهای سبز ِ
حشره های شب تاب
چه خوشبختی بزرگی!

 

/ 1 نظر / 38 بازدید
خورشید

کدام سنگ فیروزه رنگش رابه یادگار در سینه اسمانیت هدیه کرد