دو هایکو برای ماه روشن تابستان!
آبی ِ روشن کوه
آبی ِ تیره آسمان
ماه تابستانی


---


قورباغه ها به آواز
در شالیزاران
ماه ِ تمام ِ تابستانی/ 2 نظر / 47 بازدید
مهشید

تا کجا من اومدم چطوری برگردم ؟ چه درازه سایه ام چه کبود پاهام من کجا خوابم برد ؟ یه چیزی دستم بود! کجا از دستم رفت ؟ من می خواهم برگردم به کودکی

ف.ک

وای ازین عطر شالیزان آه ازین آبی های روشن و تیره!