زنجره در دهان گربه!

semi

semi مي‌شود زنجره!

 شوجی را کنار بزن

صدای جیرجیرک‌ها

واضح نیست

 شوجی: پنجره کاغذی

 

***

semi مي‌شود زنجره!

پسرك بازي‌گوش 

 زنجره را

به دهان گربه داد

 زنجره در فارسي ظاهرن همان جيرجيرك است و در ژاپني سِمي که علامت ژاپنی‌اش بالای هر دو هایکو آمده‌است.

/ 2 نظر / 35 بازدید

در دهان گربه گذاشت جیرجیرک را پسرک بازيگوش زنجره را سخت بود تکرار ر ها

آيت

ظاهرن، حتمن، احتمالن با شيفت + کيو میشه تنوين هم گذاشت حتا!!!!!! فرموده است: باده خاص خورده ای جام خلاص خورده ای بوی شراب میزند زنجره در دهان مکن