هایکوی تابستانی

طراوت ِ بهار
در نیمروز ِ تابستان
شقایقی بر جاده

/ 2 نظر / 27 بازدید
حسن عاشق علي

بهار شعبده بازي كه از كلاهِ سنگي اش ، گُل مي زند بيرون .