هایکویی برای صبح اردیبهشت!

 

اقاقیای سپید یا بهارنارنج
عطر پراکنده در حیاط
صبح ِ اردیبهشتی/ 4 نظر / 234 بازدید
ابوالفضل نظری

سلام همراه ما باشید: با "پایان تلخ لیموشیرین" مجموعه شعر من و "از برجهای روبرو آسمان فشرده قرض می گیرم" مجموعه شعر همسرم-فاطمه سلیمانی در نمایشگاه کتاب تهران-سالن ناشران عمومی-راهرو 5-غرفه 1-انتشارات اقلیما

احمدتاک پرور

جناب آقای حسین نژاد هایکوهای شمارادرسایت شعرانه خواندم.این هایکوهاکه آمدن ورفتن مارادراین دیرکهن تصویرمی کند واقعا به دلم نشست دست مریزاد دردهای مشترک جمعی مادراین هایکوهابازتاب داده اید ازاین پس کارهای شمارادنبال خواهم کرد باسپاس

شبنمکده

درود مترسک مسیح کودک عریان به صلیب می ماند

شبنمکده

درود مترسک مسیح کودک عریان به صلیب می ماند