هاگاکوره کتاب بوشیدو آيين‌نامه‌ی سلحشوران ژاپن است که رسم و راه سامورايی‌ها را مشخص ساخته‌است.که در اینجا به چند مورد آن اشاره می کنم:

۱) طریقت سامورایی مرگ است.
آن‌جا که میان مردن و زنده‌ماندن دودل باشی، بی درنگ مرگ را برگزین!

2)همت در کارهای بزرگ بگذار.
در مثل آمده است:"ماهی در آب پاک و زلال زنده نمی ماند"

3)راه کمال بی پایان است.

4)کسی که اشتباه نکند ، اعتماد را نشاید.

5)آراسته بودن نه شیوه ی زندگی سامورایی است.

6) در یاران شور برانگیز!
سامورایی راستین هرگز نباید که پژمرده دل و افسرده جان بنماید.

7)"برتری‌جویي" رسم و راه سامورایی است.

8)در خود بنگر.

9)در کار ، جان و دل بگذار.

10)والایی بجوی.

11)حسابگری ناجوانمردی است.

12)در هفت نفس تصمیم بگیر.

13)فروتنان محبوبند.

14)زبان را نگاه دار.

15)زیردستان را آفرین کن.

16)سخن‌پذير باش.

۱۷)سخن نخستين ، شکوفه‌ی دل سامورایی است.

۱۸)مرد تک‌فن به کار نیاید.

۱۹)هميشه چون نخستين ديدار فروتن باش.

۲۰)پيش از سخن گفتن ، شنونده را بيازمای.

۲۱) از نيايش باز نمان.

۲۲)اگر هم می‌بازی ، جانانه بباز.

۲۳)هيچ کار را کوچک مگير.

۲۴)در کارهای بزرگ از چيزهای کوچک بگذر

اين قوانين از مجموع ۱۰۸ قانون سامورايی‌ها از کتاب هاگاکوره (راه و رسم سامورايی‌ها) نوشته‌ی ياماموتو چونه‌تومو ترجمه‌ی دکتر هاشم رجب‌زاده نقل شده‌است.
و این هم عکس‌هایی از شاید محبوب‌ترین بازیگر نقش سامورایی توشیرو می‌فونهکه بازیگر اکثر فیلم‌های کوروساوای بزرگ بوده‌است.