.

.

 

خیره به شکوفه‌های گلابی
از اندوهش کاسته‌می‌شود
پسرک بیمار!

.

.