.

.

باغچه لگدمال می‌شود
پارسال در عروسی
امروز در تشییع

.

.