۱

شکوفه‌های آلوچه
بر زمین می‌ریزند... ‬
‫باران شبانه‬

۲
به جا مانده‌اند
تک و توک نارنج‌ها
باران شبانه بهاری

۳
فین فین می‌ه‌مان
فین فین میزبان
سرمای ناگهان بهاری

۴
روی کت سرمه‌ای
دو گلبرگ شکوفه
میهمانی خواستگاری

۵
بر انبوهی جنگل
پیداست
سپیدای شکوفه آلوهای وحشی