اين به ژاپني يعني هايكو!

روزگار بنا به تغییر خودش همه چیز را تغییر می‌دهد و هایکو نیز به همین ترتیب دچار تغییر و تحول شده است. و گروهی ازهایکوسرایان به سرودن هایکوی آزاد روآورده‌اند.
یک هایکوی واقعی (منظورم هایکوی کلاسیک است) دارای مشخصات ویژه‌ای باید باشد:

1) تعداد هجاهایش 17 تا باشد:

مثال:
معروفترین هایکوی باشو یکی از بزرگان مثلث هایکو:
Fu/ru/i/ke/ya/ka/wa/zu/to/bi/ko/mu/mi/zu/no/o/to = 17

اصل هايكو به ژاپني

ترجمه:
برکه‌ی کهن
جهیدن غوک
آوای آب

2) باید دارای کی‌گُ(kigo) یعنی نشانه‌ی فصلی باشد:
در هایکو یا مستقیماً به فصل اشاره می‌شود یا به نشانه فصلی.
نشانه‌های فصلی شامل پنج گروه بهاری، تابستانی، پاییزی، زمستانی و نوروزی است! که آقای پاشایی به آنها عنوان فصل واژه داده ولی من زیباتر می‌بینم که مستقیما نام فصل به کار برده ‌شود مثل پاییزواژه!
و این نکته
چند مثال از نشانه‌های فصلی:
بهارواژه: شکوفه‌ی گیلاس
تابستان‌واژه: کرم شب‌تاب
پاییزواژه: خرمالو
زمستان‌واژه: برف
نوروزواژه: پايان سال
( با توجه به این نکته که نوروز ژاپنی‌ها در زمستان واقع شده‌است هایکوهای نوروزی در بخش هایکوهای زمستانی می‌گنجند! )

shundou no shita ni ware ari nanji ari

در روشناي بهاري
من هستم
تو هستي

بهار

تاکاهاما کيوشي
(1874-1956)

***

hotarugari ware o kogawa ni otoshikeri

گرفتن شبتاب ها
ما را به نهر
انداخت

تابستان

ناتسومه سوسه کي
(1867-1916)

***

Sanzen no haiku o kemishi kaki futatsu

سه هزار هايکو
در خود دارند
دو خرمالو

پاييز

ماسااوکا شي کي
(1867-1903)

***

Yuki ni kite migotona tori no damari iru

به ميان برف ها مي آيد
پرنده زيبا
ساکت ايستاد

زمستان

هارا سه کي ته
(1886-1951)

***

Yojareiji sugite kokoro no hanayagumo

سال نو
ساعت از دوازده گذشت
پاکي قلب

نوروز

ياماگووچي سه شي
(1901-1904)

• در شب سال نو در ساعت دوازده ،ناقوس هاي معابد براي دور کردن خباثت انساني صد وهشت بار نواخته مي شوند.

  • ترجمه هايكوها از قدرت‌الله ذاكری وبلاگ برف بهاری

اين نوشته در شماره‌ی چهارم مجله الکترونيکی هفت‌سنگ نيز آمده است!