می خراشد به ناگهان 
سکوت باغ را
صدای کلاغی

:

برای نقاش خیابان نور... رضا اعرابی عزیز که همیشه هایکو می گوید و با آنها زندگی کرده ام بی اغراق!

و نگران از مانیفست پردازی برخی که دوره افتاده در وبلاگ دوستان هایکونویس و این جمله را به عنوان پیام تکرار می کنند:

"""
سلام
این که نوشته اید هایکو نیست.
بهتر است نکاهی به مانیفست هایکو بیندازید.
...به امید نجات هایکو از دست امثال شما.
"""""
 و نوشته است:

... یادم میاد اوایل که هایکو می نوشتیم و جمعمون جمع بود و چیزی کم نبود ... انتقاداتی هم بهم داشتیم و گاهی هم ]چنگ می کشیدیم ولی به نظر هم احترام می ذاشتیم ... دوستی ها سرجاش بود... یادمه خیلی همو دوس داشتیم و چقدر با هم کل کل می کردیمو .... میشه یکی مارو نقد کنه و هرچی به ذهن هرکسی می رسید منتها با مدرک و مطالعه و پرسیدن از استاد کوبایاشی و آبه و جان مکدونالد و گرک و خلاصه ... بهم کمک می کردیم (البته نگاه به الان نکنید که استاد زیاده... منفسیت نویس و بنفیست!!میزا و .... اون وقت ها از این خبرا نبود... خدا رو شکر الان جنسا همه جوره !! ) و اگه به فوتوهایکو های اون موقع نگاه کنین می بینین راست می گم و کمترینشون به بهترین هایکو های کنونی می چربه ....ولی گاه این مته به خشخاش گذاشتن ها زیاد از حد می شد و این شد که خیلی ها گذاشتن و رفتن....(به قول فردوسی : بیشه تهی ماند از نره شیر !! والخ...... ) نسل هایکو نویس جویا و کم ادعا متعلق به اون زمان بودن ..... از بادبادک / از کتاموز/از فریبا /از یاد /از عباس آقا حسیننژاد/ از مصطفی خان/ و پژمان و مصلوب و خیلی های دیگه... بپرسین :) نه؟
از اون پس فقط نوشتیم و نوشتیم و نوشتیم و با منیفست خودمون و هر جور که دوس داشتیم و دلمون میخواست...این هایکوی بیچاره هم از ابد ودهر گرفتار ما بیسفادا بوده و هست و مطمئن باشه راه خلاصی نداره....
بقول صندلی خان: ... کوتاه و خرما بر نخیل!!؟؟
مثل هایکو های الان "متین" که فوق العاده اند و اساتید و ذوقمند های موجود زدن بنده خدا ی هایکو نویسو چند وقتی ساکت و ذوق کورش کردن و الان هم دارن سحرش می کنن :) ....
هایکو تو ایران شده حکایت ده بالایی ها و ده پایینی ها !!!

منفیست ها الان در کوزه اند و دهان منفیست نویسا پر از در و گوهر و گوششون پر از شادباش و به به و چه چه چه سری چه دمی عجب پایی ....

والله ما که هر هایکویی هرجا می بینیم کیف می کنیم ... و سر ذوق میآییم

نمونه آخریش هایکوی قشنگ آجر نارنجی خانم پناهی در ماینیچی دیلی ... مصادف با یکی از هایکو های خارجکی ما همونجا .... واینکه دوستی از اون ور دنیا ایمیل زد که :

اهه مگه شما ایرانی ها میدونید هایکو چیه ؟؟؟؟

براش محترمانه ایمیل زدم : نه !! ما ایرانی ها بالای درخت زندگی می کنیم !!!